Địa chỉ:

Showroom: Tầng 2 Số 9A Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại:

(+84 4) 6292 3165(+84) 946089688

Email:

duong.qilila@vinaem.vn

Giờ làm việc:

  • Thứ 2: 9:30 AM – 9:00 PM
  • Thứ 3: 9:30 AM – 9:00 PM
  • Thứ 4: 9:30 AM – 9:00 PM
  • Thứ 5: 9:30 AM – 9:00 PM
  • Thứ 6: 9:30 AM – 9:00 PM
  • Thứ 7: 9:30 AM – 6:00 PM
  • Chủ nhật: 10:00 AM – 5:00 PM

Facebook Comments