Phụ Trang Phòng

Các phụ trang phòng tại Qilila được thêu bằng tay với các hoạ tiết đơn giản nhưng khá bắt mắt.

Các phụ trang phòng bao gồm:

  • Khăn ăn
  • Khăn trang trí bàn ăn
  • Khăn trải bàn

 

Phu trang phong
Khăn ăn bàn tiệc
Phu trang phong
Trang trí bàn ăn
Phu trang phong
Khăn trải bàn

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.